KWIECIEŃ 2012


W grupie młodszej ,, Żółte motylki’’ realizowane były zajęcia z  zakresu:

Edukacji polonistycznej. W tym zakresie  odbywały się rozmowy z nauczycielem na podstawie piosenki i ilustracji, które miały na celu poszerzenie słownictwa o pojęcia związane ze świętami: „święconka”, „pisanka”, „palemka”, poznanie tradycji świąt. Kwiecień to rodząca się do życia przyroda. W związku z tym dzieci zdobywały wiedzę, jak należy dbać o ogródek i rosnące w nim rośliny, poznawały: nazwy roślin uprawianych w ogródkach, owadów i zwierząt zamieszkujących ogródki. 

Dodatkowo zdobywały informacje na temat źródeł zanieczyszczenia środowiska oraz tego w jaki sposób posegregować odpady i wrzucić je do właściwych pojemników, jak troszczyć się o stan najbliższego otoczenia. W ramach tych zajęć odbywało się kształcenie mowy i wyobraźni poprzez opowiadanie o ilustracji i układanie do niej opowiadania, poznanie nazw zwierząt z gospodarstwa wiejskiego, samodzielnie układanie krótkiego opowiadania,

Edukacji matematycznej. Odbywały się rozmowy na podstawie obrazków. Dzieci poznawały i prawidłowo stosowały pojęcia: „mały”, „duży”, ‘średni”, kształciły umiejętność dostrzegania różnic wielkości, uczyły się odnajdywania dwóch takich samych obrazków różniących się wielkością, na co dzień używały nowo poznane pojęcia. Ponadto próbowały określać wielkość przedmiotów, posługiwać się pojęciami: „długi”, „krótki”, doszukiwały się i nazywały różnice między przedmiotami, wskazywały cechy wspólne i różnice, poznawały liczenie w zakresie 3, globalne odczytywanie liczebność zbioru, segregowały klocki i mozaiki według dwóch kryteriów: kolor, kształt.

Edukacji przyrodniczej. W ramach tych zajęć zdobywały wiedzę np. że z jajek wykluwają się nie tylko kurczęta, ale również inne zwierzęta. Dzieci uczyły się wyszukiwać zmiany, jakie nastąpiły w dziecka otoczeniu, rozwijały spostrzegawczość, utrwalały znaczenia pojęć: „prawo”, „lewo”. Ponadto uczyły się rozpoznawania zwierząt po wyglądzie i wydawanych przez nie głosach, uczyły się naśladowania sposobu poruszania się zwierząt oraz wydawanych przez nie głosów, doskonaliły aparat mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt. W tym miesiącu dzieci założyły także własny kącik przyrody, a w nim hodowlę fasoli i cebuli. W ramach tych zajęć uczyły się również, jak zachować się na wycieczce do Nadleśnictwa w Człopie, jak bezpieczne poruszać się po obiekcie, obserwać otoczenie, wyszukiwać interesujące elementy otoczenia.

 

Edukacji muzycznej. Dziecireagują ruchem na sygnał wzrokowy lub dźwiękowy, poznają niektóre instrumenty, potrafią wymienić nazwy i rozpoznają ich dźwięk,  tworzą z odpadów własny instrument,  poznają piosenkę „Święta Wielkanocne”, „ Jestem muzykantem”, utrwalają inne piosenki i zabawy.

 

Edukacji plastycznej. Dzieci wykonanie sylwety kurczaka, rozwijają wyobraźnię, poprzez zdobienie jajek styropianowych. Poznają podstawowe kolorów. Wykonują pojemniki na odpady. Doskonalą sprawność manualną poprzez kolorowanie elementów obrazka, wykonywanie prac przestrzennych, - wydzieranki z kolorowego papieru, wypełnianie plasteliną obrazka konturowego, papieroplastykę – naukę wycinania nożyczkami,

 

W grupie starszej ,,Zielone motylki’’ realizowano zajęcia z zakresu:

Edukacja polonistyczna. Dzieci poznały wielkanocne zwyczaje na podstawie rozmów, ilustracji, opowiadań i wierszy. Miały zajęcia na których mówiono o konieczności dbania o Ziemię. Podstawa był wiersz ,,Gdyby lasu nie było”. Poznawały nazwy, wygląd i zachowanie zwierząt z podwórka.

 Edukacja przyrodnicza. W ramach tych zajęćdzieci poznały historyjkę obrazkową ,,Od jajka do kurczaka”, opowiadanie ,,Solarek i Energojad’’- przyjaciel czy szkodliwy stworek?, gatunki i wygląd ptaków oraz ich zwyczaje zakładania gniazd.

Edukacja matematyczna. Dzieci na zajęciachukładały wzorki z mozaiki geometrycznej: trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło. Uczyły się jak dzielić samochody małe i duże, segregowanie ich ze względu na wskazaną cechę. ,,Warzyła sroczka kaszkę’’- wiersz matematyczny zastępowanie ptaków symbolami (kółka małe i duże)

Edukacja plastyczna. Z uwagi na zbliżające się święta odbyło sięozdabianie Wielkanocnego jajka ze styropianu kolorowymi kuleczkami z bibuły. Dzieci robiły ,,Rakietę” - wydzierankę z kolorowego papieru, kolorowały obrazki konturowe o różnej tematyce, lepiły z plasteliny zwierzęta domowe.

            Dzieci podczas pobytu w przedszkolu uczestniczyły także w zabawach ruchowych dostosowanych do tematów zajęć, w zabawach ortofonicznych, grały w gry planszowe, układały puzzle, rozwiązywały zagadki, naśladowały odgłosy zwierząt, brały udział w zabawach dramowych.  Uczestniczyły w akcji,, Dzień Ziemi’’- sprzątały swój teren przedszkolny. Poznały wiele piosenek i  instrumentów muzycznych. Często bawiły się na placu zabaw i bezpiecznie korzystały ze sprzętu.